Skip to content

Категория Trail Medium (M): от 42 до 69 км

# Имя Количество очков
1 Petr NAUMOV 100.00
2 Den LUBIMOV 97.83
3 Andrey PERMINOV 95.65
4 Aleksandr POLUSHKIN 93.48
5 Boris ZAVGORODNIY 91.30
6 Aleksey TIHONOV 89.13
7 Aleksandr KUDRYAVTSEV 86.96
8 Mihail BOGATYIREV 84.78
9 Artem STONOZHENKO 82.61
10 Kirill HARITOSHIN 80.43
11 Igor VLADIMIROV 78.26
12 Vasiliy SERGEEV 76.09
13 Fedor ANDREYANOV 73.91
14 Denis GALBLAUB 71.74
15 Anatoliy SMOLYAK 69.57
16 Vladimir KOSILKO 67.39
17 Dmitriy SUVOROV 65.22
18 Sergey VASILEV 63.04
19 Aleksandr NEKRASOV 60.87
20 Artem MITYAKIN 58.70
21 Vladimir NYIRKOV 56.52
22 Dmitriy ARISTARHOV 54.35
23 Mihail SPIRIDONOV 52.17
24 Andrey EFIMOV 50.00
25 Anatoliy LUDNIKOV 47.83
26 Andrey NEFEDOV 45.65
# Имя Количество очков
1 Svetlana BURAVOVA 100.00
2 Lyubov NOVIKOVA 80.00
3 Natalya MAKAROVA 60.00